Beschoeiing AFAS Leusden
In Leusden hebben wij voor AFAS Software (en het AFAS-Theater) 800m1 aan FSC-hardhouten beschoeiing geplaatst om afkalving van het talud tegen te gaan. Wij hebben het talud vervolgens geprofileerd en voorzien van diverse bomen en struiken.