Baggeren Ermelo
In Ermelo hebben we voor de zorginstelling S’Heeren Loo de vijver van de kinderboerderij grondig aangepakt. De beschoeiing om het eiland is vervangen en de vijver is met onze schuifboot en 20-tons rupskraan uitgebaggerd. (Vanzelfsprekend is de vijver voor de baggerwerkzaamheden door ons afgevist.) De vrijgekomen baggerspecie is vervolgens afgevoerd naar het depot van GBN in Hattem.