Maaien in het Gooi
Maaien in het Gooi Deze week zijn wij weer gestart met de najaarsronde van het slotenbestek Huizen-Blaricum-Naarden-Bussum voor stichting Waternet. In deze tweede ronde maaien wij alle aanwezige watergangen, zowel in het water als één zijde van het talud. Daarmee werken wij volgens het Werkprotocol Wet Natuurbescherming van Waternet (zoals uitgewerkt voor dit bestek).